Odpowiedzialność środowiskowa

Zrównoważona ekologia: wybór staje się rzeczywistością.

Ograniczanie wpływu działalności produkcyjnej na środowisko odbywa się poprzez szereg procesów obejmujących:

  • Kontrolę emisji;
  • Skuteczne wykorzystywanie energii, wody i surowców;
  • Redukcję oraz recykling opakowań;
  • Prawidłowe usuwanie odpadów;
  • Optymalizację logistyczną;
  • Współpracę z lokalnymi dostawcami.

Fami korzysta z kreatywności młodego działu technicznego, powierzając mu wyszukiwanie coraz bardziej funkcjonalnych i innowacyjnych surowców i produktów; działania są prowadzone w oparciu o najnowocześniejsze programy do symulacji trójwymiarowej oraz technologie produkcyjne o niskiej szkodliwości ekologicznej.

W kierunku coraz bardziej
ZIELONEJ PRZYSZŁOŚCI

Odpowiedzialność środowiskowa

CHRONIĆ TO, CO NAS OTACZA

Ochrona środowiska rozpoczyna się od małego, ale bardzo ważnego kroku: montażu instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków zakładowych. 6140 paneli z polikrystalicznego krzemu zajmuje łączną powierzchnię 9824 m2 dając doskonałą jakość i stabilną wydajność.

625.000 kg *
CO2 mniej w skali roku

Co2 mniej w skali roku24% *
czystej energii

Czystej energii17.000 drzew *
ocalonych co roku

Drzew ocalonych co roku235.000 kg *
węgla mniej w skali roku

Węgla mniej

* średnie orientacyjne wartości od 2011 roku.

Instalacja fotowoltaiczna wytwarza 24% rocznego zapotrzebowania przedsiębiorstwa i daje wiele korzyści: oszczędność paliw kopalnych, wykorzystanie słońca czyli „czystego” i niewyczerpalnego źródła energii, ograniczenie strat energii elektrycznej bezpośrednio wytwarzanej i wykorzystywanej, redukcję do minimum kosztów eksploatacji i konserwacji.NOWE ŻYCIE ODPADÓW

Wspieranie środowiska to ponowne wykorzystywanie codziennie wytwarzanych odpadów. Fami opracowała procedury recyklingu surowców z podziałem na obszary: lakierowanie, drewno, styropian i papier.

LAKIEROWANIE

LAKIEROWANIE

Proces recyklingu surowców odbywa się zarówno w części faktycznego malowania, jak i w części, w której wykorzystuje się wodę do procesów mycia produktów.

Malowanie proszkowe -> 2 – 3 % odrzutów, dzięki wyciągowi pochłaniającemu pył i ponownemu wprowadzaniu proszków poprzez ich opadanie do urządzenia lakierskiego (odzysk 80 – 90 %).

Mycie produktów -> szereg wanien do mycia poprzedzającego lakierowanie. W kolejnej wannie wykorzystuje się wodę z poprzedniej wanny itd., kaskadowo. Woda z pierwszej wanny jest całkowicie usuwana, ponieważ jest zbyt brudna.

Produkcja wody demineralizowanej -> dwa urządzenia. Pierwsze generuje 30% ścieków, które następnie są wykorzystywane do mycia węgla w drugim urządzeniu. Efekt: 10 000 litrów ścieków miesięcznie zostało zredukowanych do 5000 na dwa miesiące.


DREWNO, STYROPIAN, PAPIER

DREWNO, STYROPIAN, PAPIER

Odzyskane odpady przeznaczone do wytwarzania nowych surowców, wprowadzanych do cyklu produkcyjnego klientów. Dwa lokalne przedsiębiorstwa gromadzą około 321 880 kg palet oraz 5360 kg styropianu, aby potem wytwarzać nowe produkty wprowadzane na rynek.

Drewno wykorzystywane do produkcji naszych produktów oraz część papieru używanego do druku katalogów nabywamy od firm posiadających certyfikat FSC® (pozarządowa organizacja międzynarodowa, utworzona w celu promowania odpowiedzialnego zarządzania lasami i uprawami).

Jeśli chodzi o opakowania, skrzynie wykonywane są przez firmy zrzeszone w GIFCO (grupie włoskich producentów tektury falistej), produkujące tekturę z 80% recyklingowanych włókien oraz wykorzystujące do druku naturalne kleje i farby wodne.