Odpowiedzialność społeczna

Przedsiębiorstwo jak jedna wielka rodzina.

Dziewięćdziesiąt lat naszej historii, budowanej przez jedną wielką rodzinę, pozwoliły nam na wzrost, a przede wszystkim na zrozumienie, że osoby oraz lokalna społeczność to największy skarb, który należy chronić i wspierać.

Nie tylko działamy w murach naszej firmy poprzez system Welfare organizując firmowe kursy szkoleniowe i imprezy integracyjne, ale także wspieramy najbliższą społeczność poprzez inicjatywy skierowane do najbardziej bezbronnych jednostek w trudnej sytuacji życiowej.

Zawsze gotowi wspierać nowe inicjatywy na rzecz rozwoju terytorium i wspierania społeczności lokalnej, staramy się dokładać wszelkich starań, aby budować lepszą przyszłość.

90 lat HISTORII
wielkiej RODZINY.


KURSY SZKOLENIOWE

KURSY SZKOLENIOWE

Aby nasz zespół był przygotowany i skuteczny, nieustannie są prowadzone kursy doskonalenia zawodowego, kursy języków obcych, a także kursy języka włoskiego dla cudzoziemców.
Szkolenia te odbywają się w zakładzie, są dostosowane do poziomu przygotowania i łączą wiedzę z integracją.


W RODZINNYM GRONIE

W RODZINNYM GRONIE

Nie brakuje rozrywki, ponieważ prawdziwa, zjednoczona rodzina, potrzebuje także takich chwil. Okresowo są organizowane spotkania, w których uczestniczą pracownicy wraz ze swoimi rodzinami.