Ekologia i Instalacja fotowoltaiczna

Ekologia

Eko-równowaga i rozwój zrównoważony to bardzo aktualne tematy, głos sumienia nakazuje aby wszelkie zmiany jakich dokonujemy były realizowane mając na uwadze bardzo delikatną równowagę środowiska naturalnego a ponad wszystko aby zasoby naturalne przeznaczone dla przyszłych pokoleń pozostały niewyczerpane. Wyjaśnia to dlaczego Fami S.r.l. przykłada tak dużą uwagę do innowacji technologicznych, zdobywając prymat w tej dziedzinie wśród firm zajmujących się produkcją wyposażenia dla przemysłu, na dachach naszego zakładu zamontowaliś my instalację paneli fotowoltaicznych na powierzchni 45 000 m2. Instalacja składa się z ponad 6140 polikrystalicznych krzemowych paneli, bardzo wydajnych i stabilnych przez około 25 lat, posiadają one powierzchnię 9824 m2, zaspokajają 24 % zapotrzebowania rocznego firmy na energię.

Co skłoniło Fami do zastosowania instalacji fotowoltaicznej:

  • Oszczędność paliw kopalnych;
  • Redukcja emisji zanieczyszczeń dzięki wykorzystaniu „ czystej „ energii słonecznej;
  • Redukcja strat podczas przesyłania energii elektrycznej, która natychmiast po wyprodukowaniu jest użytkowana;
  • Koszty obsługi i utrzymania są zredukowane do minimum : panele fotowoltaiczne są Ÿródłem energii odnawialnej które pozwalają użytkownikom korzystać z energii nawet podczas pochmurnych dni.

Ponieważ użytkujemy instalację już prawie rok podajemy kilka danych:

  • Moc teoretyczna instalacji 1412,20 kWp;
  • Moc teoretyczna instalacji w ciągu roku 1,657,800.00 kWh;
  • Stosunek CO2 niewyemitowanego w stosunku do wytworzonych kWh = 0.00065 ton CO2/kWh.