Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
adviva_products
fiere

Certyfikaty
z myślą o zrównoważonej przyszłości

CO2
Ograniczanie wpływu przedsiębiorstwa na najbliższe środowisko

W 2018 roku firma Fami rozpoczęła proces, który został uwieńczony uzyskaniem certyfikatu ISO 14001:2015 wydanego przez organ SMC. Certyfikowane przedsiębiorstwa pokazują w ten sposób, że działają świadomie zarządzając firmą, która kontroluje wpływ na środowisko z dążeniem do skutecznego i zrównoważonego doskonalenia swoich działań. Ten rodzaj wyróżnienia wymaga sporządzenia analizy środowiskowej pod kątem następujących zagadnień:

  • Emisje;
  • Wykorzystanie zasobów;
  • Ograniczenie strat;
  • Zarządzanie odpadami.

Firma postanowiła stworzyć wewnętrzną politykę, która regulowałaby system zarządzania odpadami przemysłowymi, ich prawidłowe oznakowanie przy pomocy kodu CER, zgodnie z Rozporządzeniem z mocą ustawy 152/ 06 oraz monitorowanie zasobów energetycznych.Firma Fami prowadzi swoje działania nie tylko wg standardów certyfikatu ISO 14001:2015, ale także zezwolenia Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) wydawanego na mocy Rozporządzenia Prezydenta Republiki z 13 marca 2013 roku, nr 59.

ISO 14001
Inne certyfikaty

Firma Fami posiada certyfikat ISO 9001:2015 od ponad dziesięciu lat i jest to standard będący międzynarodowym punktem odniesienia dla zarządzania jakością we wszelkiego rodzaju organizacjach, które pragną jednocześnie odpowiedzieć:
– na wymóg wzrostu skuteczności i sprawności wewnętrznych procesów, czyniąc je narzędziem organizacyjnym do osiągnięcia własnych celów;
– na rosnącą konkurencję rynkową poprzez podnoszenie stopnia zadowolenia oraz rozszerzanie sieci stałych klientów.

Certyfikaty
Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Wymaga informacji
Chcesz wiedzieć więcej?

Wypełnij poniższe pola, aby otrzymać więcej informacji. Nasz operator skontaktuje się z tobą najszybciej, jak to możliwe (* pola obowiązkowe):

 
 
Wymaga informacji
  • Wprowadzone dane będą traktowane z zachowaniem ścisłej poufności zgodnie z prawem i naszą polityką prywatności. Polityką prywatności
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.