Pojemniki z tworzywa sztucznego do przechowywania żywności

Pojemniki z tworzywa sztucznego do przechowywania żywności

Przemysłowe pojemniki z tworzywa sztucznego, przeznaczone do transportu i przechowywania produktów spożywczych.

Pojemniki z tworzywa sztucznego, tłoczone z polipropylenu przeznaczonego do kontaktu z żywnością, mogą być układane w stosy. Oferowane są również w wersji z pokrywą. Spośród najbardziej zaawansowanych systemów do transportu i przechowywania żywności, pojemniki z tworzywa sztucznego są najlepszym rozwiązaniem w zakresie przemieszczania wszystkich produktów spożywczych.
Systemy przeznaczone do przechowywania żywności wytwarzane są z przestrzeganiem rygorystycznych procedur. Powinny one gwarantować zachowanie higieny żywności, spełniać wymagania precyzyjnych przepisów rynkowych oraz wymagania klientów. Pojemniki do przechowywania żywności wykonywane są z tworzywa sztucznego przeznaczonego do kontaktu z żywnością, spełniającego wymagania:

  • Dekretu Ministra z dn. 21 marca 1973 r. z późn. zm. i uzup.: Wymogi higieniczne dotyczące opakowań, pojemników i narzędzi przeznaczonych do kontaktu z żywnością lub z substancjami do użytku osobistego wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami.
  • Dekretu Prezydenta Republiki z dn. 23 sierpnia 1982 r. nr 777 z późn. zm. i uzup: Wprowadzenie Dyrektywy 76/893/EWG dotyczącej materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami.
  • Rozporządzenia WE nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, oraz uchylające Dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami.
  • Rozporządzenia WE nr 2023/2006 Komisji z dn. 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami.
  • Rozporządzenia WE nr 10/2011 Komisji z dn. 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami.
Pojemniki z tworzywa sztucznego do przechowywania żywności EURO BOX

POJEMNIKI Z SERII EURO BOX

Pojemniki do ustawiania w stosy, wykonane z polipropylenu przeznaczonego do kontaktu z żywnością, są doskonałym rozwiązaniem w zakresie transportu i przechowywania produktów spożywczych. Oferowane są z dopasowaną pokrywą.
wersja 400×300 mm
wersja 600×400 mm

Pojemniki z tworzywa sztucznego do przechowywania żywności EURO BOX Light

POJEMNIKI Z SERII EURO BOX LIGHT

Do przechowywania, magazynowania i dystrybucji artykułów spożywczych wymagane są odpowiednie pojemniki., oferując linię pojemników przeznaczonych do kontaktu z żywnością, zapewnia brak migracji cząstek składników chemicznych oraz odporność na reakcje, które mogą być powodowane przez niektóre naturalne składniki żywności.
wersja 600×400 mm

Pojemniki z tworzywa sztucznego do przechowywania żywności NESTABLE BOX LIGHT

POJEMNIKI Z SERII NESTABLE BOX LIGHT

Pojemniki do przechowywania żywności Fami spełniają wymagania rynkowe, zapewniając stabilność produktów i zgodność z wymogami przepisów obowiązujących dla opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
wersja 600×400 mm