TIANJIN MACHINE TOOL EXHIBITION

Tianjin Machine Tool Exhibition

Tianjin Machine Tool Exhibition

天津国际机床展览会

Tianjin, PRC, 07/03/2019 – 10/03/2019

FAMI SHANGHAI

Web:www.ciex-expo.com